top of page

 tekst og tekstur 

"Tekst" kommer av latinsk "texus" (en vevd tekstur), som igjen er avledet av "texere" - å veve. Ordet hører til i en lingvistisk gruppering som omfatter veving, alt som er vevd, spunnet, spinning, nett og netting. 

 

Jeg ser på tekst og fortelling som noe levende og sanselig. Ikke bare idéer, men en del av oss selv, som kan deles, som berører og endrer mennesker.​ Ordene våre vever oss sammen som individer og samfunn, og former fortid, nåtid og fremtid.

“The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.” 

Abonner på oppdateringer

Grattis! Abonnementet ble registrert

Pablo Picasso 
bottom of page